Nieuwe uitdaging

Sint Agatha samen mooier maken…

Geef ideeën door aan: info@agathaleeft.nl

Veel inwoners hebben het mooier maken van het zitje aan de Maas als idee genoemd. Een werkgroep is er vervolgens mee aan de slag gegaan en heeft een aanvraag in gediend.