Contact

Er is nu een bestuur dat verder gaat werken aan de opzet van de Dorpsvereniging.

De samenstelling vanhet bestuur is:
Mario Caspers (secretaris), Harrie Cuppen (penningmeester), Willem Cranen (voorzitter) en Marscha Elbers (bestuurslid)

Het email-adres voor deze groep is: info@agathaleeft.nl


doe mee

De Dorpvereniging nodigt iedereen uit om mee te denken en mee te doen. Kritiek en suggesties zijn van harte welkom. Zeg het tegen de leden van de werkgroep of stuur een berichtje naar de secretaris van deze werkgroep.