Over ons

Sint Agatha telt ruim 500 inwoners. Een dorpje aan de Maas, met een rijke historie en een actieve bevolking. Dit dorpje wil zijn aantrekkelijkheid en leefbaarheid behouden en zich opmaken voor een nieuwe toekomst. Om deze toekomst handen en voeten te geven zal er samen aan gebouwd moeten worden.
Op 27 januari 2020 is de Dorpsvereniging ‘Agatha Leeft’ opgericht met als doel om de samenwerking en de onderlinge communicatie te bevorderen. De vereniging telt intussen bij 100 leden, er zijn vele werkgroep, die zich allemaal sterk maken voor één onderwerp. Daardoor kan iedereen meedoen en is het werk over vele inwoners verdeeld. (zie organisatieschema).


In het platform MFA zitten vertegenwoordigers van de vaste gebruikers van De Agaat. De bedrijfsvoering van de accommodatie ligt grotendeels in handen van de gebruikers. Hiervoor zijn afspraken en protocollen opgesteld. voor de coördinatie van een aantal domeinen (bv horeca, schoonmaak…) worden binnenkort personen aangesteld.

Oprichtingsvergadering in de Agaat op 29 januari 2020