Sint Agatha

St. Agatha: klein, actief, maar daardoor tegelijkertijd kwetsbaar.
De leefbaarheid staat onder druk. Om die in stand te houden of te verbeteren zijn er vrijwilligers, bestuurders en jongeren nodig. Door een betere onderlinge samenwerking en dienstverlening kan dit voor een deel worden opgelost.
Maar dit kan ook alléén maar wanneer er steun van en samenspraak is met de gemeente. Maar ook bij de gemeente Cuijk gaat veel veranderen.

Tegen de achtergrond van fuserende gemeentes in het Land van Cuijk zal de aandacht voor de kleine kernen alleen maar minder worden. Daarom ook dat gemeentes en provincie de dorpen vragen om zelf de regie in handen te nemen: ‘zelfsturing’ noemen ze dat. Die uitdaging aangaan, mét steun van de gemeente Cuijk, dát is de uitdaging voor St. Agatha.


Die uitdaging kunnen we aangaan wanneer we ons verbinden en sterk maken. Sterk naar binnen én sterk naar buiten.
Een vorm van samenwerken, die hierbij past en, zoals blijkt bij andere dorpen, in de praktijk ook wérkt, is het oprichten van een Dorpsvereniging.

En het enige doel van deze Dorpsvereniging is de bevolking te ondersteunen bij het verzekeren van een mooie toekomst.

St. Agatha leeft en moet blijven leven!

Er zit muziek in ons dorp, inwoners leven mee...
inwoners bijeen

Af en toe komen de inwoners bij elkaar in het gemeenschapshuis de Agaat om te praten over de toekomst. Hier heeft de dorpsraad iedereen uitgenodigd om met elkaar daarover in gesprek te gaan.


Een trekpleister is ook het klooster van de kruisheren. Een rustplek, bijna 650 jaar oud, gelegen aan de Maas, met regelmatig exposities, met een fraaie tuin en nog veel meer. Een bezoekje waard.

 Social media