Werkgroepen

EEN FOTO VAN DE EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het werk dat in en voor het dorp Sint Agatha gedaan wordt, gebeurt voor een groot deel vanuit de werkgroepen.
Wanneer een nieuw belangrijk onderwerp zich aandient, kan er een werkgroep worden opgericht om zich
daarmee bezig te houden. Ga in een werkgroep zitten als je het leuk vindt om aan dat onderwerp mee te werken.
Nog niet alle bestaande werkgroepen zijn voldoende ingevuld. Kijk of je zin hebt om mee te doen en geef je dan op.

Opgeven via info@agathaleeft.nl en er zal snel contact met je worden opgenomen. We doen het SAMEN!