Werkgroep Dorpskrant

De werkgroep wordt gevormd door de redactie van de Dorpskrant. Doel is om regelmatig (plusminus 6 keer per jaar) een krant voor alle inwoners van het dorp uit te geven en huis aan huis te verspreiden. De inhoud gaat over het nieuws uit de leefgemeenschap 

Contactperoon werkgroep + lid werkgroepKitty Wieringdorpskrant@agathaleeft.nl06-13564614
lid werkgroepSanneke Kettenis
lid werkgroepMariam Lucassen
lid werkgroepGerwin Meijer
lid werkgroepHenrieke Scheers
lid werkgroep
lid werkgroepAart Scheeperswebbeheerder@agathaleeft.nl
lid werkgroepRaymond Gal
Contactpersoon bestuurWillem Cranenvoorzitter@agathaleeft.nl