Werkgroep veiligheid en speelgelegenheden

Samenstelling:
Robert Kettenis
Wil van Paassen
Dirk Nelissen