ONDANKS CORONA GAAN WE VERDER

De plannen om snel door te starten en leden en niet leden te vragen om mee te werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de activiteiten lopen wat vertraging op. De gezondheid van ons allemaal gaat natuurlijk voor.

Maar we staan niet stil. Dat zul je gemerkt hebben aan het verschijnen van de eerste Dorpskrant, waarvoor we de nieuwe werkgroep hartelijk danken. Maar ook de werkgroep 'Dorpsondersteuning' staat voor iedereen klaar die, al of niet door de beperkingen van de vrijheid of door andere ongemakken in huis moet blijven, te helpen.
Daarvoor kun je bellen naar nummer 0641362480 of contact opnemen met de KBO van Sint Agatha.

Er is ook een initiatief van Sociom, de regionale maatschappelijke organisatie. Zij hebben ook een platform opgezet voor hulp in deze moeilijke tijden: Sociaal Platform
Daar kun je hulp aanbieden en/of hulp vragen.

Verder zijn we bezig om met het gebruikersplatform en de beheersstichting van het MFA uit te werken hoe we het een en ander in de toekomst gaan organiseren. Met name wat betreft het beheer, de service en het gebruik van de Agaat. We proberen ook verenigingen die in de financiele problemen kunnen komen te adviseren hoe dit te voorkomen. Steun hierbij of suggesties uit het dorp zijn altijd welkom via info@agathaleeft.nl

Tenslotte: de komende tijd kunnen we nog niet vergaderen. De Algemene Ledenvergadering, die we graag in mei zouden hebben gehouden, wordt verschoven naar een datum, waarop dat wel is toegestaan.DE KRACHT VAN SAMEN

Aanmeldingsformulier Agatha Leeft.docx

AANMELDINGSFORMULIER DORPSVERENIGING DOWNLOADEN

De inwoners van St. Agatha hebben hart voor het dorp, hart voor de zaak. Ze willen een toekomst en zij willen daaraan werken. De vele actieve clubs en werkgroepen getuigen daarvan.

Wanneer zij zich verenigen en samen optrekken zal St. Agatha een sterke gemeenschap hebben, die weet wat zij wil en dit ook zal waarmaken.

nieuwsbrief2020.pdf
DOWNLOAD HIER DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

 I blog for