Unesco registratie Graduale klooster Sint Agatha

Middeleeuws Graduale klooster opgenomen in Unesco Nederlands Memory of the World Register
De bibliotheek van Klooster Sint Agatha (gemeente Land van Cuijk) is de enige in Nederland die sinds de middeleeuwen op dezelfde plaats bleef. Het kruisherenklooster werd gesticht in 1371 en de boekencollectie bevat een tachtigtal middeleeuwse handschriften. De kostbaarste schat is een mooi verlucht Graduale, dat rond 1500 door kruisheer Johannes van Deventer werd vervaardigd en inmiddels 500 jaar in het klooster wordt bewaard.Vanwege de unieke situatie en de kwaliteit van het handschrift is het sinds vandaag opgenomen in het Unesco Nederlands Memory of the World Register. Hierin wordt uitzonderlijk documentair erfgoed geregistreerd dat van groot belang is voor Nederland. De Unesco Commissie onder leiding van Kathleen Ferrier heeft vanmorgen in Klooster Sint Agatha de Unesco vlag uitgereikt.Het Graduale van Johannes van Deventer bevat de Gregoriaanse gezangen voor de H. Misviering. Het is een reusachtig boek - bijna 40 bij 60 cm - dat maar liefst 22 kilogram weegt. Een groep van koorzangers kan er gezamenlijk uit zingen. De beginletters van de gezangen voor kerkelijke hoogfeesten zijn van kleurrijke, creatieve miniaturen voorzien. Andere beginletters zijn uitgevoerd met fijne penversieringen. Het gaat vaak om bloem- en bladmotieven, maar Johannes tekende ook beesten, gezichten en Bijbelse taferelen in de hoofdletters.Behalve dit Graduale zijn in Klooster Sint Agatha nog andere sporen van Johannes van Deventer bewaard gebleven. Op de eerste plaats een tweede - kleiner en minder rijk versierd - Graduale. Maar ook een grafsteentje in de kloosterkerk een een vermelding in de lijst met overledenen die in het kloosterarchief bewaard wordt.Bijgaand vindt u afbeeldingen van de uitreiking van de Unescovlag, van het gehele Graduale en van de miniatuur bij de gezangen voor Driekoningen (6 januari). De afbeeldingen mogen vrij gebruikt worden.Het complete handschrift is online in te zien via: https://proxy.archieven.nl/1212/0E95B27C04584FC1A6B72DA2EFD328D0


Overhandiging

Plaats een reactie